Ülper Köyü

Her Şey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için

#evdekalTürkiye KÖYÜNÜZ SiTESiNE HOŞ GELDiNiZ.......GÖNÜLLÜ BİRLİKTELİĞE VARMISINIZ.?...............HER ŞEY BİRLİKTELİĞİMİZ VE BERABERLİĞİMİZ İÇİN #evdekalTürkiye #evdekalGiresun ..#evdekalulperkoyu +++ +++ +++

Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 

 Binbaşı HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN KİMDİR?

  Hüseyin Avni Bey, 1876 yılında Tirebolu’da Cintaşı mahallesinde doğdu. Babası Hüseyin Yazıcıoğullarından Hoca Emin Efendi’dir. Köseoğlu lakabıyla da anılır. Amasya Suluovalı olan Emin Efendi, 1840 yılında doğmuş, Tirebolu’da mahalle mektebinde hocalık yapmıştır.

Tirebolulu Yanıkömeroğlu Mehmet Kaptan’ın kızı Kadın hanımla evliliğinden Hüseyin Avni Bey, Hayriye ve Fevgiye isimli üç çocuğu olmuştur. Hüseyin Avni Bey ilk mektebi ve Rüştiyeyi Tirebolu’da okudu. 5 yıllık idadi(lise) öğrenimini Trabzon’da yaptı. Subay olmak istiyordu. 1898 yılında İstanbul Pangaltı Mekteb-i Harbiyesi’ni kazandı. Hüseyin Avni Bey,  Selanikli Başyazıcı ailesinden Rıza Ağa’nın kızı Huriye Hanımla evlendi. Çocuğu yoktur. 1901 de Teğmen olarak mezun oldu. Balkanlarda eşkıya takibi yaptı.1904’de Selanik’de Jandarma Zabitan Mektebi tedrisatına devam ederek, Manastır Jandarma Alayı 5.Tabur Grenebe Bölük komutanı oldu. Bulgar eşkiyası takip ve bastırmada başarılar kazandı. İttihat ve Terakki’nin 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için oluşturduğu Hareket Ordusuna gönüllü katılarak, öncü kuvvetlerinde yer aldı. Hüseyin Avni Bey’in Hareket Ordusuyla ayaklanmanın bastırılmasında başarılı görevler yaptığı anlaşılmaktadır. Çünkü tekrar Jandarma sınıfına geçmiştir. Hareket Ordusu ile Selanik  ’ten İstanbul’a gelen Hüseyin Avni Bey, Nisan 1909’da Kasımpaşa Jandarma Bölük Kumanda’nı oldu. ...  Buradan Mart 1910 tarihinde İzmit(Kocaeli) Jandarma Bölük Komutanlığı’na tayin edildi. 29 Ocak 1912 tarihinde Harbiye Nezareti Harita Komisyonu’na rütbesiyle atandı(K.KK.`daki  şahsi Dosyasından ..). Daha sonra Balkan Savaşında başarılı görevler yaptı.

1.Dünya Savaşı`nda Doğu Cephesi`nde savaştı. Bahattin Şakir`in Teşkilat-ı Mahsusası`na milis, gönüllü birlikler oluşturdu, Erzurum, Artvin, Bayburt yörelerinde, Çoruh Müfrezesi`nde Ruslara karşı savaştı. Türk Yurdu dergisinde ve yerel gazetelerde Türklük hakkında ve milli mücadele konusunda heyecanlı yazılar yazdı. Rus Ordularının durdurulduğu Harşıt cephesinde,  Alay Komutanı olarak savaştı. Milli Mücadele`de, Giresun Askerlik Şube ve Mevki Komutanı olarak, Osman Ağa ile birlikte  "Alparslan Grubunu", devamen 42. ve 47. Alayların oluşmasını sağladı. Pontus ayaklanmasının bastırılması ve Sakarya Savaşında büyük yararlıklar gösterdi. 30 Ağustos 1922`de Sakarya`da, en önde savaşırken Mangaltepe, Gökoğuz mevkiinde Şehit oldu.

Ruhu Şad Merkanı cennet olsun!

Kaynak : Değişik sitelerden toplanan kaynakların derlenmesi yöntemiyle oluşturulmuştur.

 

 

primi sui motori con e-max

Köyümden Manzaralar

Herşey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için